D-Rakennekosteus
Sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja ja lämpökuvaaja

Yli 25 vuotta kosteustutkimuksen ja kuivaamisen alalla


Milloin kyl­py­huo­neen kohonnut kosteus on hai­tal­lis­ta?


Milloin kyl­py­huo­neen kohonnut kosteus on hai­tal­lis­ta?

Kosteus kyl­py­huo­nees­sa kohoaa, kun 

  • ei käytetä jatkuvasti lattialämmitystä
  • ei kuivata laatoitetun suihkunurkan aluetta esim. pyyhkimällä. Myös vanha muovimatto vaatii kuivaamisen saumavuotoriskin vuoksi

Lue lisää...

 

Kylpy- tai pe­su­huo­neen ns. pin­ta­kos­teu­den kui­vaa­mi­sai­ka


Kylpy- tai pe­su­huo­neen ns. pin­ta­kos­teu­den kui­vaa­mi­sai­ka

Pin­ta­kos­teus­mit­tauk­sel­la eli kos­teus­kar­toi­tuk­sel­la  saadaan usein kosteita kohtia esiin. Onko se kos­teus­vau­rio vai ei?

Jos pin­ta­kos­teus­kar­toi­tuk­sel­la löydetyt kosteat kohdat eivät ole kosteusvaurio, vaan klinkkerilaatan alainen kiin­ni­tys­laas­ti­kos­teus eli pintakosteus, kuinka nopeasti pintakosteus saadaan kuivattua koneellisesti? Riittääkö esim. auton lämpöpuhallin lattiakaivon viereen asennettuna?

Lue lisää...

 


Kyl­py­huo­neen seinän tai lattian kos­teus­pro­sent­ti kos­teus­vau­rios­sa? Kuinka kauan kyl­py­huo­neen kuivaus kestää?

Syitä käytössä jo olleen pesu- tai kyl­py­huo­neen kos­teus­vau­rioon voi olla useita – erikseen tai yhtä aikaa.

Lue lisää... 


Miksi kylpy- tai pe­su­huo­neen lattian kuivaus suihkun käytön yh­tey­des­sä on kesällä vieläkin tär­keäm­pää kuin talvella?

Kolme esi­merk­ki­ta­paus­ta.

Lue lisää...


Ul­ko­sei­nien kos­teus­kar­toi­tus läm­pö­ka­me­ral­la

Ra­ken­nuk­sen ul­ko­sei­nät toisin sanoen ul­ko­vaip­pa, voidaan nopeasti kos­teus­kar­toit­taa laa­duk­kaal­la läm­pö­ka­me­ral­la myös ra­ken­nuk­sen ul­ko­puo­lel­ta. Jopa han­ka­las­ti saa­vu­tet­ta­vat, korkealla olevat ul­ko­sei­nät voidaan laajasti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti kar­toit­taa. Il­ma­vuo­to­tut­ki­muk­set tehdään kuitenkin lähes aina si­sä­puo­lel­ta, ellei rakennus ole ns. yli­pai­nei­nen.

Lue lisää...