D-Rakennekosteus
Sertifioitu rakenteiden kosteuden mittaaja ja lämpökuvaaja

Ra­ken­nuk­sen ul­ko­sei­nien kos­teus­kar­toi­tus läm­pö­ka­me­ral­la

Ra­ken­nuk­sen ul­ko­sei­nät toisin sanoen ul­ko­vaip­pa, voidaan nopeasti kos­teus­kar­toit­taa laa­duk­kaal­la läm­pö­ka­me­ral­la myös ra­ken­nuk­sen ul­ko­puo­lel­ta. Jopa han­ka­las­ti saa­vu­tet­ta­vat, korkealla olevat ul­ko­sei­nät voidaan laajasti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti kar­toit­taa. Il­ma­vuo­to­tut­ki­muk­set tehdään kuitenkin lähes aina si­sä­puo­lel­ta, ellei rakennus ole ns. yli­pai­nei­nen.


Lämpökamera näyttää ulkoseinässä olevan kosteusvaurion.

Ra­ken­nuk­sen ul­ko­sei­nät toisin sanoen ul­ko­vaip­pa, voidaan nopeasti kos­teus­kar­toit­taa laa­duk­kaal­la läm­pö­ka­me­ral­la myös ra­ken­nuk­sen ul­ko­puo­lel­ta. Jopa han­ka­las­ti saa­vu­tet­ta­vat, korkealla olevat ul­ko­sei­nät voidaan laajasti ja kus­tan­nus­te­hok­kaas­ti kar­toit­taa. Il­ma­vuo­to­tut­ki­muk­set tehdään kuitenkin lähes aina si­sä­puo­lel­ta, ellei rakennus ole ns. yli­pai­nei­nen.

Kos­teus­vau­rion sel­vit­tä­mi­sen edel­ly­tyk­siä ul­ko­sei­nien tut­ki­muk­ses­sa (kar­toi­tuk­ses­sa)

On mahdollista ulkovaipan ulkopinnan puoleisella kuvauksella kolmenlaisia vaurioita: kosteusvaurio, merkittävät eristeviat tai esim. rappauksen (alkava) irtoaminen.

Edellytyksiä: kosteus ei saa olla vesihöyryä läpäisemättömän kerroksen takana, ulkoilman lämpötilan pitää muuttua selvästi.

Kosteus siis lisää esimerkiksi tiili- tai be­to­nie­le­ment­ti­sei­nän lämpökapasiteettia ja hidastaa sen pintalämpötilan muutosta sääolojen muuttuessa verrattuna kuivaan alueeseen.  Kosteus aiheuttaa ns. kylmäsillan. Esimerkiksi kahden Celsiusasteen muutos vuorokaudessa ei kokemukseni mukaan yleensä ole riittävä (jolloin kosteusvaurio ei lämpökuvassa selvästi ilmene) mutta 4 °C-asteen muutos yleensä on, katso oheinen KOSTEUSVAURIO-kuva, joka on tekstin alussa.  Käytännössä siis lyhyen pakkasjakson jälkeen ilmojen lämmetessä voidaan kosteuskartoitus mainitulla tavalla tehdä.

Vastaavasti rappauksen alkava irtoaminen tai irtokopo  voi näkyä lämpötilamuutosta (joillain julkisivusuunnilla auringonpaistetta) hyödyntäen.

Kosteusvaurion läm­pö­ka­me­ra­kar­toi­tuk­sen ohella on suositeltavaa tarkemmat analyysit tehdä kosteusmittauksilla, kun lämpökameralla vauriopaikka/- paikat on löydetty.

Lämpökamerakuvaus rakennuksen sisällä kertoo ilmavuotokohdat


Tekijä © Jari Suominen D-Rakennekosteus T:mi, puh. 050 358 2200