Rakennuksen ulkoseinien kosteuskartoitus lämpökameralla

vesivahingon etsiminen lämpökameralla

Rakennuksen ulkoseinät toisin sanoen ulkovaippa, voidaan nopeasti kosteuskartoittaa laadukkaalla lämpökameralla myös rakennuksen ulkopuolelta. Jopa hankalasti saavutettavat, korkealla olevat ulkoseinät voidaan laajasti ja kustannustehokkaasti kartoittaa. Ilmavuototutkimukset tehdään kuitenkin lähes aina sisäpuolelta, ellei rakennus ole ns. ylipaineinen. Lämpökuvaus lämpökameralla perustuu tiili-, betoniseinien ja massiivirakenteiden kohdalla kosteusvauriotapauksissa erilaisten vesipitoisuuksia sisältävien ulkoseinien  erilaiseen lämmönjohtokykyyn (eristyskyky), kosteuden haihtumiseen, jolloin oikeassa … Lue lisää